XVI Sesja Rady Powiatu w Augustowie (w trybie nadzwyczajnym)

w dniu 2020-12-18, godz. 14:30

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

4.Zakończenie obrad.