XVIII Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2021-01-18, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Augustowskiego na lata 2021 - 2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wie...)

8.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2020 rok.

9.Przyjęcie protokołu Nr XVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XVII/20 z dnia 29...)

10.Wolne wnioski.

11.Zakończenie obrad.