I Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2018-11-22, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji Rady Powiatu w Augustowie.

2.Złożenie ślubowania przez radnych.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Wybór Przewodniczącego Rady.

Głosowanie (Wybór 3 członków komisji)Głosowanie (Jedna komisja do wszystkich głosowań)Głosowanie (Powołanie komisji)

5.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady (Wiceprzewodniczących).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru 2 Wiceprzewo...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktów z...)

6.Wybór Starosty Augustowskiego.

7.Wybór Wicestarosty Augustowskiego.

8.Wybór członków Zarządu Powiatu.

Głosowanie (Włączenie Pani Radnej Joanny Lisek do sk...)

9.Powołanie składu Komisji Budżetu i Finansów.

Głosowanie (Powołanie składu Komisji Budżetu i Finan...)

10.Powołanie składu Komisji Spraw Społecznych.

Głosowanie (Powołanie składu Komisji Spraw Społeczny...)

11.Powołanie składu Komisji Infrastruktury Technicznej.

Głosowanie (Powołanie składu Komisji Infrastruktury...)

12.Powołanie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Powołanie składu Komisji Skarg, Wniosków...)

13.Powołanie składu Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Powołanie składu Komisji Rewizyjnej.)

14.Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu w Augustowie.