XIX sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2021-03-30, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2020 rok.

5.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

6.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

7.Sprawozdanie z wysokości w 2020 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2 w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia w...)

11.Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Augustów – Raczki do parametrów drogi ekspresowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 - 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2020 r.

16.Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.

17.Przyjęcie protokołu Nr XVIII/21 z dnia 18 stycznia 2021 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XVIII/21 z dnia 1...)

18.Wolne wnioski.

19.Zakończenie obrad.