XXI sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2021-06-30, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2020 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2020 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2020 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

11.Przyjęcie protokołu Nr XX/21 z dnia 31 maja 2021 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XX/21 z dnia 31 m...)

12.Wolne wnioski.

13.Zakończenie obrad.