XXII sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2021-08-31, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek Zarządu Powiatu o dokonanie zmia...)

3.Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim o odcinek Białystok – Augustów i połączenie go z drogą ekspresową S61 Via Baltica w miejscowości Raczki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko...)

4.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

5.Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

6.Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

8.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 166/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 16...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XV/2020 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2021 r.

13.Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 - 2024 w I półroczu 2021 roku.

14.Przyjęcie protokołu Nr XXI/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XXI/21 z dnia 30...)

15.Wolne wnioski.

16.Zakończenie obrad.