XXIII Sesja Rady Powiatu w Augustowie - nadzwyczajna

w dniu 2021-10-27, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 155/XVIII/2021 Rady Powiatu w Augustowie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Zakończenie obrad.