XXVI sesja Rady Powiatu w Augustowie zwołana w trybie nadzwyczajnym.

w dniu 2022-03-11, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Zakończenie obrad.