XXVIII sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2022-04-29, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowa...)

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2021 r.

5.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021 w roku 2021 oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2021 roku.

6.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021 – 2030 za rok 2021.

7.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

11.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2021 r.

12.Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.

13.Przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

14.Przyjęcie protokołu Nr XXVII/22 z dnia 31 marca 2022 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XXVII/22 z dnia 3...)

15.Wolne wnioski.

16.Zakończenie obrad.