XXIX sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2022-05-26, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursie Międzyszkolnej w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

10.Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2021.

11.Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok.

12.Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/22 z dnia...)

13.Wolne wnioski.

14.Zakończenie obrad.