XXXI sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2022-08-31, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

5.Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 89/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym na opracowanie projektu budowlanego remontu zabytkowego kościoła parafialnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Starosty Augustowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXV/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXV/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

14.Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2022 r.

15.Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028 w I półroczu 2022 roku.

16.Przyjęcie protokołu Nr XXX/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XXX/22 z dnia 30...)

17.Wolne wnioski.

18.Zakończenie obrad.