XXXII sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2022-09-26, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowa...)

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji zatytułowanych "w sprawie obrony przed wycinką kasztanowców na ulicy Kościelnej w Augustowie"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z...)

8.Przyjęcie protokołu Nr XXXI/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XXXI/22 z dnia 31...)

9.Wolne wnioski.

10.Zakończenie obrad.