XXXIII sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2022-11-15, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie oraz dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia ś...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2023 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,P...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasto Augustów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok i przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego.

13.Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2021/2022 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

14.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

15.Przyjęcie protokołu XXXII/22 z dnia 26 września 2022 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXXII/22 z dnia 26 w...)

16.Wolne wnioski.

17.Zakończenie obrad.