XXXV sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2023-01-27, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia „Augustowsko–Biebrzański Park Turystyczny”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2023 – 2028”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Po...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krusznik, oznaczonej nr ewidencyjnym 60

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krusznik, oznaczonej nr ewidencyjnym 60

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Sprawozdanie z wysokości w 2022 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.

12.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2022 rok.

13.Przyjęcie protokołu XXXIV/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXXIV/22 z dnia 29 g...)

14.Wolne wnioski.

15.Zakończenie obrad.