XXXVII Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2023-05-18, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 - 2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

10.Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2022.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rejonowemu Kołu Pszczelarzy w Augustowie na użycie herbu Powiatu Augustowskiego na sztandarze Koła.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów „Moniecko- Augustowskiego”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zw...)

13.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok.

14.Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2022 rok.

15.Przyjęcie protokołu XXXVI/23 z dnia 30 marca 2023 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXXVI/23 z dnia 30 m...)

16.Wolne wnioski.

17.Zakończenie obrad.