XL sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2023-08-16, godz. 09:30

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Augustowskiego w Związku Powiatów „Moniecko-Augustowskim”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad repreze...)

4.Zakończenie obrad.