XLI sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2023-09-15, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

10.Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko...)

11.Przyjęcie protokołów: XXXVIII/23 z dnia 15 czerwca 2023 r., XXXIX/23 z 12 lipca 2023 r., XL/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXXVIII/23 z dnia 15...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXXIX/23 z 12 lipca...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu XL/2023 z dnia 16 si...)

12.Wolne wnioski.

13.Zakończenie obrad.