III Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2019-02-25, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019 r.:

a)Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia plan...)

b)Komisji Budżetu i Finansów

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia plan...)

c)Komisji Spraw Społecznych

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia plan...)

d)Komisji Infrastruktury Technicznej

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia plan...)

5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2018 rok.

6.Przedstawienie raportu za lata 2017 – 2018 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020.

7.Sprawozdanie z wysokości w 2018 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

12.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2018”.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia w...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Po...)

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 273/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 10 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

17.Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z dnia 28...)

18.Wolne wnioski i zapytania.

19.Zakończenie obrad.