IV Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2019-03-28, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok.

5.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

6.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

7.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.

8.Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2018 roku.

9.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

10.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

11.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2018 rok.

12.Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2016 – 2018 w roku 2018.

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Sz...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Sz...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

20.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

21.Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.

22.Przyjęcie protokołu Nr III/19 z dnia 25 lutego 2019 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr III/19 z dnia 25...)

23.Wolne wnioski i zapytania.

24.Zakończenie obrad.