V Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2019-05-14, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

8.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

12.Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

13.Przyjęcie protokołu Nr IV/19 z dnia 28 marca 2019 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr IV/19 z dnia 28 m...)

14.Wolne wnioski.

15.Zakończenie obrad.