VI Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2019-06-27, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2018 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

11.Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie poprawy dostępności komunikacyjnej Powiatu Augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko...)

12.Przyjęcie protokołu Nr V/19 z dnia 14 maja 2019 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr V/19 z dnia 14 ma...)

13.Wolne wnioski.

14.Zakończenie obrad.