VII Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2019-08-30, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursie Międzyszkolnej w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

6.Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r.

7.Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

11.Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2019 roku.

12.Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023 w I półroczu 2019 roku.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej ustanowienia strefy ciszy na jeziorze Paniewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z...)

14.Przyjęcie protokołu Nr VI/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr VI/19 z dnia 27 c...)

15.Wolne wnioski.

16.Zakończenie obrad.