VIII Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2019-11-15, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek Zarządu Powiatu o wprowadzenie p...)

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, z uwzględnieniem przeniesień środków finansowych pomiędzy zadaniami.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.’’

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,P...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie i stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Gimnazjum Nr 4 w Augustowie i stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie i likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budże...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

24.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok i przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 - 2023 - materiał zostanie przekazany podczas obrad sesji.

25.Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2018/2019 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

26.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

27.Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z dnia 30...)

28.Wolne wnioski.

29.Zakończenie obrad.