XII Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2020-06-29, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Wystąpienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach.

5.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 r.

6.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 r.

7.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.

8.Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2019 r.

9.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2019 r.

10.Omówienie kwestii projektowanej obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej DK16.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji p...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” Sp. z o. o. w Augustowie na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

15.Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2019.

16.Przyjęcie protokołu Nr XI/20 z dnia 27 maja 2020 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XI/20 z dnia 27 m...)

17.Wolne wnioski i zapytania.

18.Zakończenie obrad.