XIII sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2020-08-26, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2019 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2019 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2019 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

8.Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

9.Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

16.Przyjęcie protokołu Nr XII/20 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XII/20 z dnia 29...)

17.Wolne wnioski.

18.Zakończenie obrad.