XIV sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2020-09-25, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2020 roku.

5.Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023 w I półroczu 2020 roku.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Augustowskiego do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Przyjęcie protokołu Nr XIII/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XIII/20 z dnia 26...)

8.Wolne wnioski.

9.Zakończenie obrad.